Actes del Ple

La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquest conjunt de dades recull tots els acords presos en les sessions del Ple de l’ens local, amb l’adopció prèvia de les mesures que correspongui per garantir el compliment de les normes sobre protecció de dades personals.

Així mateix, en virtut del que disposa la normativa de protecció de dades personals, en la redacció de l’acta, el/la secretari/ària de la corporació haurà d’evitar recollir dades o informacions personals incloses incidentalment en les intervencions dels regidors però que no siguin substancials o necessàries per donar sentit a la seva intervenció, ja que en la redacció de l’acta també s’han de respectar els principis de la normativa de protecció de dades, entre els quals, hi figura el de minimització, pel qual només es poden tractar les dades personals quan siguin adequades, pertinents i no excessives.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 22/10/2015
Última actualització 05/10/2022
Llicència Creative Commons CCZero
Ignorar filtre ens No
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Consorci AOC
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@aoc.cat
Tipus actor
Subtipus actor Conjunt de dades multiens
Font Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència (EACAT- Tramesa actes i acords)
Freqüència d'actualització 30 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy