Estatuts

Seguidors
0

Organització

Global

Organització per a conjunts de dades globals llegiu més

Llicència

Creative Commons CCZero [Open Data]

Estatuts

Sector Públic
24/02/2024

S'entenen com "estatuts" el conjunt de disposicions que tenen força de llei per a l'organització i el funcionament intern d'una empresa, associació, institució, etc., elaborades pels socis fundadors o per una comissió gestora.

Mitjançant els estatuts es regulen aspectes com la denominació, els seus fins, el domicili, els membres amb els seus drets i obligacions, així com tota la organització que se'n deriva a nivell de funcionament intern, el règim econòmic o disciplinari.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 02/11/2015
Última actualització 24/02/2024
Llicència Creative Commons CCZero
Ignorar filtre ens No
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Consorci AOC
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@aoc.cat
Tipus actor
Subtipus actor Altres tipologies ens
Font https://cido.diba.cat/
Freqüència d'actualització 365 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy