Concessions de subvencions i ajuts (MINHAP)

Conjunt de dades que inclou el recull de les concessions de subvencions i ajuts publicats pel Ministeri d'Hisenda, mitjançant el "Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones"

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 27/05/2016
Última actualització 06/12/2022
Llicència Creative Commons CCZero
Ignorar filtre ens No
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Consorci AOC
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@aoc.cat
Tipus actor
Subtipus actor Conjunt de dades multiens
Font Ministerio de Hacienda. Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones
Freqüència d'actualització 7 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy