Convocatòries de subvencions i ajuts

Seguidors
0

Organització

Global

Organització per a conjunts de dades globals llegiu més

Llicència

Creative Commons CCZero [Open Data]

Convocatòries de subvencions i ajuts

Sector Públic
22/02/2024

Relació de les convocatòries de les subvencions i els ajuts públics del món local (amb origen CIDO de Diputació de Barcelona), que estiguin previstes durant l’exercici pressupostari, amb indicació de l’objecte o la finalitat i les condicions per ser-ne beneficiari. Inclou informació dels darrers 5 anys.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 02/11/2015
Última actualització 22/02/2024
Llicència Creative Commons CCZero
Ignorar filtre ens No
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Consorci AOC
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@aoc.cat
Tipus actor
Subtipus actor Conjunt de dades multiens
Font https://cido.diba.cat/
Freqüència d'actualització 7 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy