Endeutament

Seguidors
0

Organització

Global

Organització per a conjunts de dades globals llegiu més

Llicència

Creative Commons CCZero [Open Data]

Endeutament

Sector Públic
16/02/2024

Conjunt de dades que mostra l'evolució de l'endeutament de l'ens local, entenent-se per endeutament financer qualsevol quantitat determinada de diners, o la creació de disponibilitat creditícia, lliurada per un tercer (normalment una entitat financera), a l'entitat local, amb el compromís de retornar‐la en un termini establert mitjançant pagaments periòdics del principal més una retribució amb un tipus d’interès pactat.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 06/11/2015
Última actualització 16/02/2024
Llicència Creative Commons CCZero
Ignorar filtre ens No
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Consorci AOC
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@aoc.cat
Tipus actor
Subtipus actor Conjunt de dades multiens
Font https://www.hacienda.gob.es
Freqüència d'actualització 365 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy