Termini de pagament a proveïdors

URL: http://dadesobertes.seu-e.cat/csv/ge-ge-termini-pagament-proveidors.csv

L’Administració té l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies a partir del registre de la factura.

En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. La font d’informació és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). Cal aclarir que el MINHAP utilitza un concepte diferent, el Període Mig de Pagament (PMP) segons la definició del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El PMP es calcula a partir del 30è dia de la data del registre d’entrada i, per tant, no és el termini real de pagament als proveïdors.

Incrustar

La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu aquí per a obtenir més informació

Descarregueu el recurs

Informació addicional

Camp Valor
Última actualització 4 Abril 2018
Creat 6 Novembre 2015
Format CSV
Llicència License not specified
createdfa uns 2 anys
data actualitzacio2018-04-04T02:20:45.517Z
data indexacio2018-04-27T02:10:55.832Z
datastore active1
description es ESLa Administración tiene la obligación de pagar como máximo a 60 días a partir del registro de la factura. En este apartado encontrará información, por trimestres vencidos, del plazo medio de pago a los proveedores desde la fecha de registro de entrada de la factura hasta su pago efectivo. La fuente de información es el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP). Hay que aclarar que el MINHAP utiliza un concepto diferente, el Periodo Medio de Pago (PMP) según la definición del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, que desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas . El PMP se calcula a partir del 30º día de la fecha del registro de entrada y, por tanto, no es el plazo real de pago a los proveedores.
formatCSV
has views1
ideecca986-a51b-4b0e-a03b-6fc8bb71d387
on same domain1
package id4d6e7682-63d3-4e02-b33b-ea7dd6a5d37f
revision id66f5473e-79cb-4314-9c8e-976f8a4f0e70
sha1 dades43b21a251dd7f81ff82273d59f6ff7cc0b3b9135
stateactive