Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària

Conjunt de dades que recullen els resultats dels informes d'intervenció en relació al compliment per part de l'ens dels objectius d'estabilitat pressupostària que marca la llei.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 19/10/2016
Última actualització 05/12/2022
Llicència Creative Commons CCZero
Ignorar filtre ens No
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Consorci AOC
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@aoc.cat
Tipus actor
Subtipus actor Conjunt de dades multiens
Font Ministeri d'Hisenda
Freqüència d'actualització 365 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy