Pressupost (econòmic i per programes)

URL: https://dadesobertes.seu-e.cat/csv/ge-p-pressupostos-per-programes-detallat-darrers-anys.csv

El present conjunt de recursos recull els ingressos i despeses de l’ens local segons la classificació econòmica i per programes

A continuació s'especifica el detall dels camps:

any_exercici: Any de l'exercici pressupostari

tipus_partida: Fa referència a Despeses (D) o Ingressos (I)

tipus_classif: Fa referència a Econòmic (E) o Financers (F)

codi_pantalla: Fa referència als codis de classificació econòmica de l'Ordre EHA/3564/2008

nivell: Fa referència al nivell dels codis de classificació

descripció: Fa referència a la denominació concepte de la partida econòmica

import: Fa referència a l'import econòmic

codi_ens: Fa referència a l’ID del ens

nom_complert: Nom de l'ens

Incrustar

La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu aquí per a obtenir més informació

Descarregueu el recurs

Informació addicional

Camp Valor
Creat 29/06/2016
Última actualització 25/02/2024
Format CSV
Data d'actualització de les dades 25/02/2024
Idioma de les dades