Padró municipal

Informació de la població empadronada a la ciutat

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 02/12/2019
Última actualització 03/12/2019
Llicència Creative Commons Attribution
Ignorar filtre ens Si
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Jordi Tribó
Correu de contacte (RDF) granollers@aoc.cat
Tipus actor Administració pública
Subtipus actor Ajuntament
Font http://dadesobertes.seu-e.cat/csv/granollers/granollers-padro-municipal.csv
Freqüència d'actualització 365 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy