Càlcul del resum dels indicadors econòmics per ens

Conjunt de dades econòmiques de l'ens amb pre-càlcul del seu impacte vinculats a la població.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 04/02/2020
Última actualització 02/08/2021
Llicència Creative Commons CCZero
Ignorar filtre ens No
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Consorci AOC
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@aoc.cat
Tipus actor
Subtipus actor Conjunt de dades multiens
Font Consorci AOC a partir de dades de Municat
Freqüència d'actualització 365 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy