Fases del Pressupost Municipal de Despesa

Conjunt de dades amb tots els exercicis disponibles sobre el pressupost municipal de despeses. Es detallen els pagaments de cada partida (o aplicació) pressupostària a nivell mensual i els imports executats en cada fase pressupostària. També s'afegeix la informació dels codis estructurals d’Orgànic, Funcional i Econòmic.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 09/10/2019
Última actualització 08/07/2020
Llicència Creative Commons Attribution
Ignorar filtre ens Si
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Ajuntament de Rubí
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@ajrubi.cat
Tipus actor Administració pública
Subtipus actor Ajuntament
Font
Freqüència d'actualització 1 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy