Població de Rubí

Dades demogràfiques del municipi de Rubí, dels 5 últims anys.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 22/10/2019
Última actualització 21/07/2020
Llicència Creative Commons Attribution NoDerivatives
Ignorar filtre ens Si
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Ajuntament de Rubí
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@ajrubi.cat
Tipus actor Administració pública
Subtipus actor Ajuntament
Font
Freqüència d'actualització
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy