Pressupost municipal de Despeses

Conjunt de dades de tots els exercicis disponibles sobre el pressupost municipal de despeses. Es detalla la partida (o aplicació) amb els codis estructurals d’Orgànic, Funcional i Econòmic, amb els numèrics de crèdit inicial, crèdit real (o final), les modificacions de crèdit i l'import executat.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 09/10/2019
Última actualització 08/07/2020
Llicència Creative Commons Attribution
Ignorar filtre ens Si
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Ajuntament de Rubí
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@ajrubi.cat
Tipus actor Administració pública
Subtipus actor Ajuntament
Font
Freqüència d'actualització
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy