Relació de Llocs de Treball

La Relació de Llocs de Treball (RLT) és el document que inclou tots els llocs de treball, ocupats i vacants, del personal funcionari, laboral i eventual de l'Ajuntament de Rubí.

En aquesta relació consten, entre altres informacions, la denominació i les característiques essencials dels llocs i els requisits per ocupar-los.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 24/10/2019
Última actualització 18/07/2020
Llicència Creative Commons Attribution
Ignorar filtre ens Si
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Ajuntament de Rubí
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@ajrubi.cat
Tipus actor Administració pública
Subtipus actor Ajuntament
Font Recursos Humans
Freqüència d'actualització 30 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy