Altes i baixes població

Nombre d’altes i baixes de la població agrupades per any, mes i tipus d’alta o baixa. Dades des de la creació del padró continu (maig de 1996)

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 21/01/2020
Última actualització 29/08/2020
Llicència Creative Commons Attribution
Ignorar filtre ens Si
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Oficina d'Atenció Ciutadana
Correu de contacte (RDF) Aj221.ogi@santjust.cat
Tipus actor Administració pública
Subtipus actor Ajuntament
Font
Freqüència d'actualització 30 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy