Convenis subscrits

Relació del conjunt de convenis subscrits amb el consistori, amb menció de les parts firmants, el seu objecte, la data de la signatura del conveni i, si escau, les obligacions econòmiques convingudes en els mateixos. Dades disponibles a partir de l'any 2010.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 04/07/2018
Última actualització 30/01/2019
Llicència Altres (Public Domain)
Ignorar filtre ens Si
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF)
Correu de contacte (RDF)
Tipus actor
Subtipus actor
Font Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Freqüència d'actualització 90 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy