Certificats d'eficiència energètica d'edificis

Certificats d'eficiència energètica d'edificis

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 14/05/2019
Última actualització 12/10/2019
Llicència Creative Commons Attribution NoDerivatives
Ignorar filtre ens Si
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF)
Correu de contacte (RDF)
Tipus actor Administració Local
Subtipus actor Ajuntament
Font
Freqüència d'actualització 30 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy