189 conjunts de dades trobats

Filtrar resultats
 • Registre d'entitats

  Dades de contacte de les entitats, el tipus , la seva localització i altres dades de registre com són els identificadors en el registre de les entitats del municipi i en el...
 • Altes i baixes població

  Nombre d’altes i baixes de la població agrupades per any, mes i tipus d’alta o baixa. Dades des de la creació del padró continu (maig de 1996)
 • Agenda d'activitats realitzades

  Descripció de les activitats realitzades en el municipi. Dades de la durada de les activitats, llocs de realització, preus i informació sobre els col•lectius als quals anaven...
 • Accidents de trànsit

  Dades bàsiques dels accidents de trànsit, amb històric
 • Contractes formalitzats Popular

  Aquest conjunt de dades no té descripció

 • Endeutament Popular

  Conjunt de dades que mostra l'evolució de l'endeutament de l'ens local, entenent-se per endeutament financer qualsevol quantitat determinada de diners, o la creació de...
 • Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes

  Relació de proveïdors de l'ens per any, amb indicació del nom, el CIF i l'import anual
 • Notícies del municipi

  Relació de noticies publicades al portal municipal de Castellar del Vallès, www.castellarvalles.cat.
 • Regals a Càrrecs electes Popular

  Inventari de regals a càrrecs electes
 • Organismes que el formen Popular

  Conjunt de dades que mostra la relació d’organismes que conformen l'ens, amb indicació de la tipologia d'ens i el tipus de relació resultant.
 • Organismes dels que forma part Popular

  Conjunt de dades que mostra la relació dels organismes dels que forma part l’ens, com ara mancomunitats. consorcis, associacions, fundacions, etc.
 • Equipaments

  Conjunt d’equipaments del municipi amb les dades de contacte i la seva ubicació geogràfica.
 • Càrrecs electes Popular

  Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.
 • Convocatòries de subvencions i ajuts (Ministeri d'Hisenda) Popular

  Relació de les convocatòries de les subvencions i els ajuts públics amb font del Ministeri d'Hisenda que estiguin previstes durant l’exercici pressupostari, amb indicació de...
 • Contractes Menors Popular

  Informació sobre els contractes menors tramitats per la Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions d’acord amb les bases d’execució del pressupost de la Diputació...
 • Subvencions concedides Popular

  Subvencions que atorga l'Ajuntament de Rubí a persones jurídiques
 • Sol·licituds carpeta ciutadana Popular

  Registre de sol·licituds que s'han realitzat des de la carpeta ciutadana.
 • Pressupost municipal d'Ingressos Popular

  Conjunt de dades de tots els exercicis disponibles sobre el pressupost municipal d'ingressos. Es detalla la partida (o aplicació) amb els codis estructurals d’Orgànic i...
 • Pressupost municipal de Despeses

  Conjunt de dades de tots els exercicis disponibles sobre el pressupost municipal de despeses. Es detalla la partida (o aplicació) amb els codis estructurals d’Orgànic, Funcional...
 • Població de Rubí Popular

  Dades demogràfiques del municipi de Rubí, dels 5 últims anys.
També podeu accedir a aquest registre usant l'API API (vegeu Documentació de la API).