146 conjunts de dades trobats

Tipus de vista: API Descàrrega

Filtrar resultats
 • Gestions a la OIAC per tema i dia

  Nombre de gestions resoltes a la OIAC desglossat per dia i tema des del 1 de gener de 2019
 • Resultats d'eleccions per districte, seccio i mesa

  Vots obtingut per cada partit polític en totes les eleccions municipals, autonòmiques, generals i europees celebrades des d'Abril de 1979, desglossat per districte, secció i...
 • Piràmide de població

  Població empadronada a Santa Coloma de Gramenet desglossada per sexe i edat
 • Padró per país d'origen

  Quantitat de persones empadronades a Santa Coloma de Gramenet desglossada per país d'orígen
 • Padró per districtes i seccions censals

  Quantitat de persones empadronades a Santa Coloma de Gramenet desglossada per districtes i seccions censals
 • Padró per barris

  Quantitat de persones empadronades a Santa Coloma de Gramenet desglosada per barris
 • Convocatòries de personal Popular

  Publicació de les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball (l’anunci de convocatòria del procés de...
 • Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical Popular

  Conjunt de dades que recull els convenis, acords i pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical, publicats en el DOGC, els BOP o el BOE, amb incidència a Catalunya.
 • Organismes que el formen Popular

  Conjunt de dades que mostra la relació d’organismes que conformen l'ens, amb indicació de la tipologia d'ens i el tipus de relació resultant.
 • Organismes dels que forma part Popular

  Conjunt de dades que mostra la relació dels organismes dels que forma part l’ens, com ara mancomunitats. consorcis, associacions, fundacions, etc.
 • Tramitació de pressupostos plantilles, i relació de llocs de treball Popular

  Conjunt de dades que facilita informació sobre pressupostos, plantilles de personal i relació dels llocs de treballs que l'ens ha publicat als diaris oficials corresponents. La...
 • Convocatòries de subvencions i ajuts Popular

  Relació de les convocatòries de les subvencions i els ajuts públics del món local (amb origen CIDO de Diputació de Barcelona), que estiguin previstes durant l’exercici...
 • Notícies del municipi

  Relació de noticies publicades al portal municipal de Castellar del Vallès, www.castellarvalles.cat.
 • Moviments padronals d'alta en el municipi

  Dades numèriques dels diferents tipus d’alta en el padró municipal d’habitants del municipi, agrupades per mes i any.
 • Equipaments

  Conjunt d’equipaments del municipi amb les dades de contacte i la seva ubicació geogràfica.
 • Agenda d’activitats realitzades

  Agenda d'activitats i actes realitzats. Dades de la durada de les activitats, llocs de realització, preus i informació sobre els col•lectius als quals anaven adreçades les...
 • Ordenances fiscals Popular

  Les ordenances fiscals són el conjunt de normes, dins l’àmbit tributari local, que aprova l’ens per a la regulació de les aportacions que rep en forma d’impostos i taxes....
 • Estatuts Popular

  S'entenen com "estatuts" el conjunt de disposicions que tenen força de llei per a l'organització i el funcionament intern d'una empresa, associació, institució, etc., elaborades...
 • Calendaris i padrons fiscals Popular

  Conjunt de dades en el qual es poden trobar les dades i la informació relacionada amb els impostos periòdics de l'ens, així com els detalls dels períodes i les dates dels...
 • Actes del Ple Popular

  La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la...
També podeu accedir a aquest registre usant l'API API (vegeu Documentació de la API).