Cost efectiu dels serveis

URL: https://dadesobertes.seu-e.cat/csv/ge-ge-cost-efectiu-serveis-minhap.csv

Informació relativa al cost efectiu dels serveis que presten les entitats locals, partint de les dades contingudes en la liquidació del pressupost general i, si s’escau, dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o que en depenen, corresponent a l’exercici immediatament anterior.

La font de les dades mostrada és la publicació oficial del MINHAP (únicament en castellà).

Incrustar

La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu aquí per a obtenir més informació

Descarregueu el recurs

Informació addicional

Camp Valor
Creat 14/07/2016
Última actualització 11/07/2023
Format CSV
Data d'actualització de les dades 11/07/2023
Idioma de les dades castellà