Altes provinents Estat Espanyol: Províncies

URL: https://dadesobertes.seu-e.cat/csv/manresa/altes_estat_provincies.csv

Província de procedència de les persones que s'han donat d'alta al PMH en un any determinat

Incrustar

Informació addicional

Camp Valor
Creat 17/03/2022
Última actualització 16/05/2023
Format CSV
Data d'actualització de les dades 16/05/2023
Idioma de les dades Català