Baixes amb destí a l'estranger

URL: https://dadesobertes.seu-e.cat/csv/manresa/baixes_desti_estranger.csv

Pais de destí de les persones que han causat baixa per canvi de residència al PMH en un any determinat

Incrustar

Gràfic de barres per pais escollit

Informació addicional

Camp Valor
Creat 31/03/2022
Última actualització 16/05/2023
Format CSV
Data d'actualització de les dades 16/05/2023
Idioma de les dades Català