Pressupost municipal de Despeses

URL: https://dadesobertes.seu-e.cat/csv/rubi/economia_pressupost_despesa.csv

Conjunt de dades de tots els exercicis disponibles sobre el pressupost municipal de despeses. Es detalla la partida (o aplicació) amb els codis estructurals d’Orgànic, Funcional i Econòmic, amb els numèrics de crèdit inicial, crèdit real (o final), les modificacions de crèdit i l'import executat.

Incrustar

La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu aquí per a obtenir més informació

Descarregueu el recurs

Informació addicional

Camp Valor
Creat 09/10/2019
Última actualització 05/12/2023
Format CSV
Data d'actualització de les dades 05/12/2023
Idioma de les dades Català