18 conjunts de dades trobats

Àmbit de transparència: Acció de govern i normativa

Filtrar resultats
 • Indicadors del Pla d'Actuació Municipal 2016-2019 (PAM)

  Indicadors del grau d'assoliment del conjunt d'accions principals que l’Ajuntament de Gavà ha de portar a terme en el present mandat
 • Ordenances reguladores i reglaments Popular

  Les ordenances reguladores i els reglaments són normes de caràcter general, que regulen tant els serveis com el funcionament i l’estructura organitzativa del propi ens. En...
 • Ordenances fiscals Popular

  Les ordenances fiscals són el conjunt de normes, dins l’àmbit tributari local, que aprova l’ens per a la regulació de les aportacions que rep en forma d’impostos i taxes....
 • Estatuts Popular

  S'entenen com "estatuts" el conjunt de disposicions que tenen força de llei per a l'organització i el funcionament intern d'una empresa, associació, institució, etc., elaborades...
 • Calendaris i padrons fiscals Popular

  Conjunt de dades en el qual es poden trobar les dades i la informació relacionada amb els impostos periòdics de l'ens, així com els detalls dels períodes i les dates dels...
 • Cost efectiu dels serveis

  Cost efectiu dels serveis
 • Agenda de Consellers per Any Popular

  Detall de l'agenda dels consellers per any
 • Tipus impositius municipals Popular

  Els ajuntaments tenen capacitat per a desenvolupar polítiques tributàries apujant o abaixant els tipus impositius dels seus impostos, així com establint beneficis fiscals...
 • Actes del Ple Popular

  La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la...
 • Quadre de classificació

  Model de quadre de classificació d'ajuntaments i consells comarcals (QdCAC) de la Generalitat de Catalunya al qual el Consell Comarcal del Tarragonès es va adherir per acord de...
 • Registre d'eliminació de documents

  Registre d'eliminació de documents del Consell Comarcal del Tarragonès
 • Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC) Popular

  El Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) és un mapa sintètic del planejament general que permet fer la lectura contínua de l'ordenació urbanística del país, resolent les...
 • Registre d’eliminació de documentació Popular

  Relació de les eliminacions de documents del sector públic
 • Subvencions Concedides Popular

  Subvencions Concedides
 • Actes administratius amb incidència domini públic

  Actes administratius amb incidència domini públic
 • Llicències urbanístiques

  Informació de les llicències urbanístiques solicitades.
 • Registre d’eliminacions de documents

  El Registre d’eliminació de documents informa de tota la documentació de l’ens que ha estat eliminada seguint les directrius de la "Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria...
 • Instruments de descripció documental

  Els instruments de descripció documental són un element clau per a la identificació i localització de la documentació, i s’utilitzen per localitzar i consultar la documentació...
També podeu accedir a aquest registre usant l'API API (vegeu Documentació de la API).