37 conjunts de dades trobats

Tipus de vista: Taula Organitzacions: Ajuntament de Manlleu

Filtrar resultats
 • Expedients urbanístics Popular

  L’activitat urbanística, tal i com es recull a l’article 1-3 del TRLUC comprèn el foment i la intervenció de l’exercici de les facultats dominicals relatives a l’ús del sòl i de...
 • Actuacions Brigada Popular

  Actuacions del Servei de Manteniment Urbà registrades mitjançant l'eina dissenyada dins el projecte de dades obertes SITUAM (Sistema d'Informació Territorial Unificada de...
 • Fons documental Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA Popular

  Relació del fons documental amb el nombre d'exemplars per tipus de suport (revistes no incloses). Dades des de l'any 2017.
 • Manlleu empreses Popular

  Ubicació i dades de les empreses i comerços del municipi.
 • Serveis i equipaments Popular

  Serveis i equipaments del municipi per tipologia de servei.
 • Patrimoni de béns immobles Popular

  Relació i situació dels béns immobles que figuren a l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament de Manlleu tancat a 31 de desembre de 2020.
 • Agenda 2030 Manlleu Popular

  Localització dels compromisos i línies d'actuació de l'Agenda 2030 Manlleu.
 • Alumnat inici curs Popular

  Nombre d'alumnes per etapa educativa dels centres d'educació de Manlleu a l'inici del curs escolar.
 • Punts d'accidentalitat Popular

  Ubicació en zona urbana dels punts on s'han produït accidents amb ferits i/o atropellaments.
 • Resolucions Popular

  Relació de les Resolucions de l'Alcaldia/Regidoria delegada que ha dictat l’Ajuntament de Manlleu des del dia 1 de gener de 2021.
 • Dret d'accés a la informació pública Popular

  El dret d'accés a la informació pública és el dret que tenen les persones a l’accés a la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a...
 • Alumnat final de curs Popular

  Nombre total d'alumnes fins a 16 anys i nombre de línies dels centres escolars de Manlleu a final de curs.
 • Locals comercials en lloguer, venda o traspàs Popular

  Ubicació dels locals comercials lliures.
 • Padró d'habitants per barri Popular

  Població per barri, gènere, franja d'edat, nacionalitat i estudis, de les persones que figuren al padró d'habitants.
 • Impost sobre Béns Immobles Popular

  Impost sobre Béns Immobles de Manlleu amb descripció d'ús i barri veïnal.
 • Recollida selectiva Popular

  Dades de recollida selectiva dels residus urbans.
 • Servei Local d'Ocupació Popular

  Persones usuàries ateses pel Servei Local d'Ocupació (OPE) i número de persones que han trobat feina. Dades des de l'any 2013.
 • Deixalleria

  Evolució d'usuaris i de la quantitat de quilos de residus gestionats a la deixalleria.
 • Tributs municipals Popular

  Evolució de l'import dels tributs municipals des de l'any 2010.
 • Proveïdors amb facturació de més de 15.000€ Popular

  Taula de proveïdors que han facturat més de 15.000 € a partir de l'exercici 2017 de conformitat amb el què preveu la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.
També podeu accedir a aquest registre usant l'API API (vegeu Documentació de la API).