85 conjunts de dades trobats

Filtrar resultats
 • Visites a les Oficines d'Atenció Ciutadana Popular

  Visites realitzades per la ciutadania a les Oficines d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Rubí.
 • Sol·licituds carpeta ciutadana Popular

  Registre de sol·licituds que s'han realitzat des de la carpeta ciutadana.
 • Expedients municipals

  Relació d'expedients administratius interns (tipologia i descripció) tramitats per l'Ajuntament de Rubí
 • Catàleg de tràmits

  Relació de tràmits publicats a la seu electrònica de l'Ajuntament de Rubí
 • Cartipàs: organització política Popular

  Informació relativa a l’organització institucional (ple, junta de govern local, alcalde, regidors, tinent d’alcalde, etc.), d’acord amb la normativa de règim local i la que la...
 • Dades d'e-Administració de l'ens Popular

  Conjunt de dades que recullen l'estat de l'administració electrònica (a nivell d'ús de mitjans electrònics), la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern....
 • Tramitació de pressupostos plantilles, i relació de llocs de treball Popular

  Conjunt de dades que facilita informació sobre pressupostos, plantilles de personal i relació dels llocs de treballs que l'ens ha publicat als diaris oficials corresponents. La...
 • Indicadors del Pla d'Actuació Municipal 2016-2019 (PAM)

  Indicadors del grau d'assoliment del conjunt d'accions principals que l’Ajuntament de Gavà ha de portar a terme en el present mandat
 • Convocatòries de subvencions i ajuts Popular

  Relació de les convocatòries de les subvencions i els ajuts públics del món local (amb origen CIDO de Diputació de Barcelona), que estiguin previstes durant l’exercici...
 • Agenda institucional dels alts càrrecs

  Relació d'actes de l'agenda institucional dels alts càrrecs de l'Ajuntament.
 • Ordenances reguladores i reglaments Popular

  Les ordenances reguladores i els reglaments són normes de caràcter general, que regulen tant els serveis com el funcionament i l’estructura organitzativa del propi ens. En...
 • Ordenances fiscals Popular

  Les ordenances fiscals són el conjunt de normes, dins l’àmbit tributari local, que aprova l’ens per a la regulació de les aportacions que rep en forma d’impostos i taxes....
 • Estatuts Popular

  S'entenen com "estatuts" el conjunt de disposicions que tenen força de llei per a l'organització i el funcionament intern d'una empresa, associació, institució, etc., elaborades...
 • Calendaris i padrons fiscals Popular

  Conjunt de dades en el qual es poden trobar les dades i la informació relacionada amb els impostos periòdics de l'ens, així com els detalls dels períodes i les dates dels...
 • Convocatòries de personal Popular

  Publicació de les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball (l’anunci de convocatòria del procés de...
 • Registre de funcionaris habilitats de l’ens Popular

  D'acord a la normativa vigent, la ciutadania té dret a comprovar o conèixer si la persona que l'atén en una administració pública és un funcionari habilitat. Les dades mostrades...
 • Càrrecs electes Popular

  Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.
 • Regals a Càrrecs electes Popular

  Inventari de regals a càrrecs electes
 • Invitacions a Càrrecs electes Popular

  Invitacions rebudes pels carrecs electes de l'ajuntament de Tarragona
 • Relació de Llocs de Treball

  La Relació de Llocs de Treball (RLT) és el document que inclou tots els llocs de treball, ocupats i vacants, del personal funcionari, laboral i eventual de l'Ajuntament de Rubí....