Tramitació de pressupostos plantilles, i relació de llocs de treball

Conjunt de dades que facilita informació sobre pressupostos, plantilles de personal i relació dels llocs de treballs que l'ens ha publicat als diaris oficials corresponents. La sèrie temporal s'inicia amb dades de l'any 2017 (fins a l'actualitat).

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 02/11/2015
Última actualització 05/12/2022
Llicència Creative Commons CCZero
Ignorar filtre ens No
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Consorci AOC
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@aoc.cat
Tipus actor
Subtipus actor Conjunt de dades multiens
Font Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO). Diputació de Barcelona
Freqüència d'actualització 365 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy