Skip to content

Què són les dades obertes?

És la informació posada a disposició de la ciutadania en formats estandaritzats, oberts i reutilitzables. Les dades obertes són essencials per la transparència, aportant valor públic i generació de riquesa. Vull saber-ne més