Actes del Ple

Seguidors
0

Organització

Global

Organització per a conjunts de dades globals

llegiu més

Llicència

Creative Commons CCZero [Open Data]

Actes del Ple

Sector Públic
31/05/2024

La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquest conjunt de dades recull tots els acords presos en les sessions del Ple de l’ens local, amb l’adopció prèvia de les mesures que correspongui per garantir el compliment de les normes sobre protecció de dades personals.

Així mateix, en virtut del que disposa la normativa de protecció de dades personals, en la redacció de l’acta, el/la secretari/ària de la corporació haurà d’evitar recollir dades o informacions personals incloses incidentalment en les intervencions dels regidors però que no siguin substancials o necessàries per donar sentit a la seva intervenció, ja que en la redacció de l’acta també s’han de respectar els principis de la normativa de protecció de dades, entre els quals, hi figura el de minimització, pel qual només es poden tractar les dades personals quan siguin adequades, pertinents i no excessives.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 19/12/2023
Última actualització 31/05/2024
Llicència Creative Commons CCZero
Ignorar filtre ens No
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Consorci AOC
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@aoc.cat
Tipus actor
Subtipus actor Conjunt de dades multiens
Font https://presidencia.gencat.cat
Freqüència d'actualització 30 dies
Àmbit de transparència
Objectius
Tipus de vista
City Anatomy