Ordenances reguladores i reglaments

Seguidors
0

Organització

Global

Organització per a conjunts de dades globals

llegiu més

Llicència

Creative Commons CCZero [Open Data]

Ordenances reguladores i reglaments

Sector Públic
31/05/2024

Les ordenances reguladores i els reglaments són normes de caràcter general, que regulen tant els serveis com el funcionament i l’estructura organitzativa del propi ens. En aquest conjunt de dades es recullen les normes aprovades pels ens locals i, -en el cas de les normes que hagin estat modificades-, els textos consolidats de les mateixes.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 19/12/2023
Última actualització 31/05/2024
Llicència Creative Commons CCZero
Ignorar filtre ens No
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Consorci AOC
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@aoc.cat
Tipus actor
Subtipus actor Conjunt de dades multiens
Font https://cido.diba.cat/
Freqüència d'actualització 90 dies
Àmbit de transparència
Objectius
Tipus de vista
City Anatomy