Històric Pressupost (2007-2020)

URL: https://dadesobertes.seu-e.cat/csv/dipta/Pressupost-DadesObertes-AOCfinal.csv

En aquest conjunt de dades trobareu els pressupost anual de la Diputació de Tarragona des de l’any 2007, desglossat per àrees i unitats organitzatives. La informació permet conèixer el pressupost inicial, el pressupost final i les modificacions de crèdit per a cadascuna de les àrees i unitats de l’organització al llarg dels anys, així com fer comparatives entre 2 anys seleccionats.

Descripció dels camps

  • NOM_ENS: Nom identificatiu de la Diputació al Municat - Text
  • CODI_ENS: Codi identificatiu de la Diputació al Municat - Nombre(10)
  • ANY: Any del pressupost - Nombre(4)
  • CODI_UNITAT: Codi intern de la Unitat - Nombre(4)
  • NOM_UNITAT: Nom de la unitat - Text
  • CODI_AREA: Codi intern de l'àrea - Nombre(4)
  • NOM_AREA: Nom de l'àrea - Text
  • PRESSUPOST_INICIAL: Import pressupostat inicialment - Nombre decimal
  • MODIFICACIO_CREDIT: Modificació de l'import pressupostat inicialment - Nombre decimal
  • PRESSUPOST_FINAL: Import pressupostat inicialment més la modificació de crèdit- Nombre decimal

CODIFICACIÓ: UTF-8

Incrustar

La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu aquí per a obtenir més informació

Descarregueu el recurs

Informació addicional

Camp Valor
Creat 17/06/2020
Última actualització 27/03/2023
Format CSV
Data d'actualització de les dades 19/06/2020
Idioma de les dades Català