Qualitat de l’aire als punts de mesurament manual ...

URL: https://dadesobertes.seu-e.cat/csv/qualitat-aire-punts-mesurament-manual-socrata.csv

En aquest conjunt de dades trobareu les dades diàries dels contaminants determinats mitjançant captadors manuals, integrats en la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. En aquest moment les dades publicades són a partir de l’any 2010. Aquestes dades s’actualitzaran trimestralment.

La informació disponible és la que correspon a la concentració diària dels següents contaminants: fracció PM10 del material particulat, fracció PM2.5 del material particulat, metalls (Arsènic, Níquel, Cadmi i Plom) determinats en la fracció PM10, benzo(a)pirè determinat en la fracció PM10, clorur d’hidrogen i benzè. Per tal de dur a terme una correcta interpretació de les dades, cal considerar que aquests valors diaris tenen un límit de quantificació que varia depenent del contaminant, del sistema de mostreig emprat i del mètode analític utilitzat en les determinacions dels diferents contaminants.

Incrustar

La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu aquí per a obtenir més informació

Descarregueu el recurs

Informació addicional

Camp Valor
Creat 16/06/2021
Última actualització 03/12/2023
Format CSV
Data d'actualització de les dades 03/12/2023
Idioma de les dades Català