Activitat dels serveis del Consorci AOC (detall)

Conjunt de dades que mostra informació sobre l'activitat de cada ens públic català segons l'ús dels diferents serveis i solucions que posa a disposició l'AOC. Els recursos associats a aquest conjunt de dades es troben subdividits en diferents anys, així com una visió global del usos.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 11/07/2018
Última actualització 07/08/2022
Llicència Creative Commons CCZero
Ignorar filtre ens No
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Consorci AOC
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@aoc.cat
Tipus actor
Subtipus actor Conjunt de dades multiens
Font Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)
Freqüència d'actualització 31 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy