Plecs de clàusules generals

Seguidors
0

Organització

Global

Organització per a conjunts de dades globals

llegiu més

Llicència

Creative Commons CCZero [Open Data]

Plecs de clàusules generals

Sector Públic
27/06/2024

Conjunt de dades on es poden consultar els plecs de clàusules administratives generals de contractació que s'apliquen als contractes de serveis, de subministraments i d'obres i instal·lacions, entre d'altres que s'han publicat en diaris oficials.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 19/12/2023
Última actualització 27/06/2024
Llicència Creative Commons CCZero
Ignorar filtre ens No
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Consorci AOC
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@aoc.cat
Tipus actor
Subtipus actor Conjunt de dades multiens
Font https://cido.diba.cat/
Freqüència d'actualització 365 dies
Àmbit de transparència
Objectius
Tipus de vista
City Anatomy