Cost efectiu dels serveis

Cost efectiu dels serveis

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 20/07/2021
Última actualització 25/09/2022
Llicència Creative Commons Attribution
Ignorar filtre ens Si
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Ana Garcia
Correu de contacte (RDF) informatica@ademunt.cat
Tipus actor Ens públic
Subtipus actor
Font http://dadesobertes.seu-e.cat/api/3/action/package_search?fq=organization%3A%28global+OR+arenysdemunt%29&rows=10&start=0&sort=metadata_modified desc
Freqüència d'actualització 30 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy