Punts d’accés wifi

Punts d’accés wifi a Arenys de Munt

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 21/07/2021
Última actualització 02/10/2022
Llicència Creative Commons Attribution
Ignorar filtre ens Si
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Ana Garcia
Correu de contacte (RDF) informatica@ademunt.cat
Tipus actor Ens públic
Subtipus actor
Font
Freqüència d'actualització 60 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy