Notícies del municipi

Relació de noticies publicades al portal municipal de Castellar del Vallès, www.castellarvalles.cat.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 13/01/2019
Última actualització 22/09/2022
Llicència Creative Commons Attribution
Ignorar filtre ens Si
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Departament d'Organització i Sistemes
Correu de contacte (RDF) informatica@castellarvalles.cat
Tipus actor
Subtipus actor
Font Ajuntament de Castellar del Vallès
Freqüència d'actualització 1 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy