Factures electròniques provinents de la solució e-FACT

Conjunt de dades que inclou les diferents factures electròniques publicades a la solució e-FACT. Aquest conjunt de dades mostra els darrers estats de les factures, que s'actualitzen mensualment.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 19/10/2016
Última actualització 29/09/2022
Llicència Creative Commons CCZero
Ignorar filtre ens No
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Consorci AOC
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@aoc.cat
Tipus actor
Subtipus actor Ajuntament
Font Solució e-FACT (Consorci AOC)
Freqüència d'actualització 7 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy