Contractes publicats en el Perfil de Contractant (servei AOC)

Seguidors
0

Organització

Global

Organització per a conjunts de dades globals

llegiu més

Llicència

Creative Commons CCZero [Open Data]

Contractes publicats en el Perfil de Contractant (servei AOC)

Sector Públic
31/05/2024

Conjunt de dades que mostra l'activitat de la contractació pública associada al perfil del contractant, servei desenvolupat pel Departament d'Economia i Hisenda, prestat al món local mitjançant el Consorci AOC.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 19/12/2023
Última actualització 31/05/2024
Llicència Creative Commons CCZero
Ignorar filtre ens No
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Consorci AOC
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@aoc.cat
Tipus actor
Subtipus actor Conjunt de dades multiens
Font https://contractaciopublica.gencat.cat
Freqüència d'actualització 7 dies
Àmbit de transparència
Objectius
Tipus de vista
City Anatomy