Contractes publicats en el Perfil de Contractant (servei AOC - històric)

Conjunt de dades que mostra tota la activitat històrica (fins a 5 anys) de la contractació pública associada al perfil del contractant, Servei desenvolupat pel Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, prestat al món local mitjançant el Consorci AOC.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 10/02/2017
Última actualització 25/06/2022
Llicència Creative Commons CCZero
Ignorar filtre ens No
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Consorci AOC
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@aoc.cat
Tipus actor
Subtipus actor Conjunt de dades multiens
Font Plataforma de serveis de contractació pública (Servei del Consorci AOC)
Freqüència d'actualització 7 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy