Personal adscrit pels concesionaris i retribucions

Conjunt de dades que recullen els contractes signats per part de l'administració amb alguna empresa concessionària, així com la relació de llocs de treball d'aquestes empreses (que depenen de l'ens) i retribucions.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 16/10/2017
Última actualització 20/07/2021
Llicència Creative Commons CCZero
Ignorar filtre ens No
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Consorci AOC
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@aoc.cat
Tipus actor
Subtipus actor Conjunt de dades multiens
Font Propi organisme
Freqüència d'actualització 365 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy