Dades de visites dels portals de transparència

Nombre de pàgines visualitzades: nombre total de pàgines vistes; les visites repetides a una mateixa pàgina també es compten.

Nombre de pàgines visualitzades úniques: el nombre de pàgines visualitzades úniques és el nombre de sessions durant les quals s'ha visualitzat la pàgina especificada com a mínim una vegada.

Es comptabilitza una pàgina visualitzada única per cada combinació d'URL de la pàgina + Títol de la pàgina.

Temps mitjà a la pàgina: La mitjana de temps que els usuaris han destinat a visualitzar una pantalla o una pàgina, o un conjunt de pantalles o de pàgines.

Entrades: Nombre de vegades que els visitants han entrat al vostre lloc web des d'una pàgina o des d'un conjunt de pàgines determinades.

Percentatge de rebots: Percentatge de visites d'una sola pàgina (és a dir, visites en què la persona ha abandonat el lloc a la pàgina d'entrada, sense interaccionar-hi).

Percentatge de sortides: Percentatge de sortides del lloc des d'una pàgina o d'un conjunt de pàgines determinades.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 25/07/2017
Última actualització 14/06/2021
Llicència No s'ha especificat la llicència
Ignorar filtre ens No
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF)
Correu de contacte (RDF)
Tipus actor
Subtipus actor
Font Consorci AOC
Freqüència d'actualització
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy