Punts d'accés wifi

Punts d'accés wifi en equipaments municipals

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 18/09/2019
Última actualització 21/07/2022
Llicència Creative Commons Attribution
Ignorar filtre ens Si
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Ajuntament del Prat de Llobregat
Correu de contacte (RDF)
Tipus actor Administració pública
Subtipus actor Ajuntament
Font
Freqüència d'actualització 30 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy