Dades d'emplenament dels portals de transparència

Seguidors
0

Organització

Global

Organització per a conjunts de dades globals llegiu més

Llicència

Creative Commons CCZero [Open Data]

Dades d'emplenament dels portals de transparència

Sector Públic
26/11/2023

El següent conjunt de dades mostra el percentatge d'emplenament dels diferents ítems de transparència per a cada ens. El detall de les dades facilita conèixer aspectes com visibilitat de l'ítem, si presenta una redirecció, si disposa de dades manuals o auomàtiques o data d'actualització. El detall dels camps que inclou els trobareu a la informació del recurs (distribucions).

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 03/04/2017
Última actualització 26/11/2023
Llicència Creative Commons CCZero
Ignorar filtre ens No
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Consorci AOC
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@aoc.cat
Tipus actor
Subtipus actor Conjunt de dades multiens
Font https://www.aoc.cat/
Freqüència d'actualització 30 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy