Dades d'emplenament dels portals de transparència

El següent conjunt de dades mostra el percentatge d'emplenament dels diferents ítems de transparència per a cada ens. El detall de les dades facilita conèixer aspectes com visibilitat de l'ítem, si presenta una redirecció, si disposa de dades manuals o auomàtiques o data d'actualització. El detall dels camps que inclou els trobareu a la informació del recurs (distribucions).

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 03/04/2017
Última actualització 25/09/2022
Llicència Creative Commons CCZero
Ignorar filtre ens No
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Consorci AOC
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@aoc.cat
Tipus actor
Subtipus actor Conjunt de dades multiens
Font Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)
Freqüència d'actualització 30 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy