Expedients d'accés a la informació pública

Seguidors
0

Organització

Global

Organització per a conjunts de dades globals llegiu més

Llicència

Creative Commons CCZero [Open Data]

Expedients d'accés a la informació pública

Sector Públic
26/09/2023

Es publica la informació detallada dels expedients d’accés a la informació pública amb el detall de la seva descripció, el sentit de la resolució, o els motiu de la denegació si s’escau. Un centenar d’ajuntaments de la demarcació de Barcelona son usuaris del servei SeTDIBA. A mesura que aquests obrin i gestionin expedients d’accés a la informació pública en els respectius gestors d’expedients, aquest conjunt de dades ampliarà el seu volum de registres. Finalment cal recordar que les dades dels expedients són de titularitat dels ajuntaments usuaris, que les gestionen i mantenen. L’actualització de les dades depèn, doncs, de la gestió de cada municipi.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 06/05/2022
Última actualització 26/09/2023
Llicència Creative Commons CCZero
Ignorar filtre ens No
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) AOC via Diputació de Barcelona i ens local
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@aoc.cat
Tipus actor administració local
Subtipus actor Ajuntament
Font https://www.diba.cat/
Freqüència d'actualització 31 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy