Liquidació del pressupost per principals ingressos tributaris

Seguidors
0

Organització

Global

Organització per a conjunts de dades globals llegiu més

Llicència

Creative Commons CCZero [Open Data]

Liquidació del pressupost per principals ingressos tributaris

Sector Públic
29/03/2023

Conjunt de dades que mostra la liquidació pressupostària dels principals ingressos tributaris: impostos, taxes i preus públics. Es mostren les dades consolidades de l'ens amb els seus organismes autònoms locals.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 28/10/2015
Última actualització 29/03/2023
Llicència Creative Commons CCZero
Ignorar filtre ens No
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Consorci AOC
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@aoc.cat
Tipus actor
Subtipus actor Conjunt de dades multiens
Font https://municat.gencat.cat
Freqüència d'actualització 365 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy