Liquidació del pressupost (econòmic i per programes)

La liquidació inclou els estats demostratius de l’execució dels ingressos i despeses del Pressupost de l'ens.

Un cop finalitzat l’exercici pressupostari, es procedeix al tancament comptable a través de la liquidació del pressupost a data 31 de desembre.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 29/06/2016
Última actualització 25/09/2022
Llicència Creative Commons CCZero
Ignorar filtre ens No
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Consorci AOC
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@aoc.cat
Tipus actor
Subtipus actor Conjunt de dades multiens
Font Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran, del Departament de la Presidència
Freqüència d'actualització 7 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy