Pressupost (econòmic i per programes)

El pressupost és el pla econòmic i financer anual que serveix per a la planificació, programació, control i avaluació de les actuacions de l'ens. Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses que es podran realitzar en l’exercici corresponent.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 29/06/2016
Última actualització 14/06/2021
Llicència Creative Commons CCZero
Ignorar filtre ens No
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Consorci AOC
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@aoc.cat
Tipus actor
Subtipus actor
Font Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran, del Departament de la Presidència
Freqüència d'actualització 365 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy