Dades d'e-Administració de l'ens

Conjunt de dades que recullen l'estat de l'administració electrònica (a nivell d'ús de mitjans electrònics), la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern. Les dades són recollides anualment mitjançant treball de camp que realitza el Consorci AOC.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 22/10/2015
Última actualització 25/09/2022
Llicència Creative Commons CCZero
Ignorar filtre ens No
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Consorci AOC
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@aoc.cat
Tipus actor
Subtipus actor Conjunt de dades multiens
Font Mapa d'administració electrònica. Consorci AOC
Freqüència d'actualització 365 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy