Organismes dels que forma part

Conjunt de dades que mostra la relació dels organismes dels que forma part l’ens, com ara mancomunitats. consorcis, associacions, fundacions, etc.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 16/03/2016
Última actualització 25/09/2022
Llicència Creative Commons CCZero
Ignorar filtre ens No
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Consorci AOC
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@aoc.cat
Tipus actor
Subtipus actor Conjunt de dades multiens
Font Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència (Municat)
Freqüència d'actualització 365 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy