Organismes que el formen

Seguidors
0

Organització

Global

Organització per a conjunts de dades globals llegiu més

Llicència

Creative Commons CCZero [Open Data]

Organismes que el formen

Sector Públic
01/12/2023

Conjunt de dades que mostra la relació d’organismes que conformen l'ens, amb indicació de la tipologia d'ens i el tipus de relació resultant.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 27/05/2016
Última actualització 01/12/2023
Llicència Creative Commons CCZero
Ignorar filtre ens No
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Consorci AOC
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@aoc.cat
Tipus actor
Subtipus actor Conjunt de dades multiens
Font https://municat.gencat.cat
Freqüència d'actualització 365 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy